+
Menu

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále také jako VOP)

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy při nákupu v internetovém obchodě www.sanstel.cz, jehož provozovatelem je společnost SanStel Design s.r.o., IČ: 04915771, DIČ: CZ04915771 se sídlem Varšavská 595/88, Hulváky, 709 00 Ostrava. Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupujících). 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

1. UŽIVATELSKÝ ÚČET:

1.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Rovněž může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. OBJEDNÁVKY:

2.1.    Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí. Po zaslání objednávky obdrží kupující email s potvrzením jeho objednávky a termín dodání, jehož přílohou budou rovněž aktuální VOP. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

2.2.    Veškeré informace o změně stavu objednávky jsou odesílány na e-mail kupujícího, jenž je pečlivě sleduje, a jakékoliv nesrovnalosti neprodleně nahlásí prodávajícímu.
Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH. Rozměry produktů uvedené v podrobném popisu jsou pouze orientační.

2.3.    Ke každé dodávce zboží je vystaven doklad o zaplacení. 

Kdykoli během návštěvy našeho internetového obchodu nebo v průběhu nákupu si nebudete vědět rady, kontaktujte nás písemně na e-mail sanstel@sanstel.cz nebo telefonicky +420 775 254 148, rádi vám poradíme.

3. PLATBA ZA ZBOŽÍ, CENA:

Pro platbu v České republice máte možnost využít následující platbení možnosti:

Platba převodem na účet: platbu můžete uskutečnit  předem bankovním převodem na náš účet. Po odeslání objednávky vám budou automaticky zaslány e-mailem podklady k platbě. Po provedení platby jsou peníze na účet připsány během 1 - 3 pracovních dnů. Pokud je zboží skladem, bude vám zboží odesláno do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet.

  • Číslo účtu: 2000966293 / 2010 
  • Název účtu příjemce: Fio banka, a.s.

 

Dobírka: Je nám líto, ale platbu dobírkou jsme byli nuceni zrušit, a to důvodu častého nepřevzetí zásilek klientů. Nabízíme zboží převážně ruční práce a v takovém případě je následně zboží hůře prodejné. Děkujeme za pochopení.

On-line platební kartou - 3D Secure: objednávku můžete zaplatit kartou online. Při dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu. Pokud by online platba selhala, můžete si vybrat jinou možnost platby nebo zkusit zaplatit znovu. 

Platební brána Vás přesměruje na internetové bankovnictví Vaší banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

3.1.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu při platbě v hotovosti účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadlu do 48 hodin.

3.2.    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

3.3.    Ceny u jednotlivých produktů jsou uvedeny včetně DPH.

4. DODACÍ PODMÍNKY:

4.1.    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

4.2.    Zboží skladem je zasíláno standardně do 3 pracovních dnů. U zboží, které není skladem, je uvedena informace o termínu dodání, je pouze informační. Zboží, které je na objednávku viz v popisu produktu, bude termín upřesněn telefonicky nebo e-mailem přímo zákazníkovi. V případě, že je zboží u dodavatele vyprodané, budu kupující o této skutečnosti informován a dohodne se, jak se bude postupovat dál. 

4.3.    Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě dodání.

4.4.    Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc:

-      kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci,

-      kupujícímu (spotřebiteli), jakmile mu věc předá dopravce.

4.5.    Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je povinen kupující přebytečné množství vrátit zpět.

4.6.    Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

4.7.    Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

4.8.    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - STORNO OBJEDNÁVKY:

5.1.    Pokud bude kupující požadovat storno objednávky, je nutné storno provést písemně na adresu sanstel@sanstel.cz nejpozději do 24 hodin od zaslání objednávky.

5.2.    V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

-      kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

-      smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

-      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

-      přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu poskytovatele

5.3.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího – tzn. písmenka na přání, lapače snů, polštáře a jiné textilní či dřevěné doplňky, které je šité nebo vyráběné přímo na míru zákazníkovi, není možné takovou závaznou objednávku stornovat a rovněž toto zboží vrátit zpět!!!

5.4.    Nejedná-li se o zboží - upravené podle přání zákazníka - viz výše, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží můžete vrátit do 14 dnů v případě, že není poškozeno a nenese známky používání!

Zboží můžete vrátit zpět do 14 dnů na adresu: 

SanStel Design s.r.o., Na Výsluní 1727, 73911 Frýdlant nad Ostravicí.

5.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

6.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží  a na základě reklamy jimi prováděné,

-      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.    Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. REKLAMACE A ZÁRUKA:

7.1.    Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně ohlásit písemnou formou.

Zboží poškozené přepravou PPL

Je nutné reklamovat ihned po doručení a to telefonicky nebo písemně u prodávajícího, nejdéle však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. V takovém případě je nutné zajistit aby se zásilkou nebylo jakkoliv manipulováno, aby byl zachován obal zásilky. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným používáním 

- nesprávným použitím výrobku 

- nesprávným skladováním

- mechanickým poškozením


Postup při reklamaci:

- informujte mne o reklamaci písemně e-mailem na adresu sanstel@sanstel.cz nebo telefonicky +420775254148

- reklamovaný výrobek musí být čistý a v originálním balení, ve kterém bylo zboží prodáno

- zboží zašlete jako doporučený balík na adresu uvedenou v kontaktech

- do zásilky uveďte důvod reklamace

– stručný popis závady a vaši adresu

-  nezasílejte zboží na dobírku, jinak nebude zásilka přijata!!

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o dalším postupu vyřízení. Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace a zaslání písemného vyjádření kupujícímu je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace. V případě, že reklamace je oprávněná, bude prodávající kupujícího informovat a prodávající má právo podle své volby nahradit zásilku novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN:

8.1.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT:

9.1.    Je bráno na vědomí, že veškeré vaše osobní údaje jsou důvěrné. Tyto údaje budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

9.2.    Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího.

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

10.1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

10.2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, psč, město, stát, telefon, mobilní telefon, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

10.3. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

10.4. COOKIES

Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.

10.5. WEBOVÉ MĚŘIČE

Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

10.6. REKLAMNÍ SLUŽBY

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, nepředáváme je ale třetím stranám. Uživatel má možnost se kdykoliv z odebírání odhlásit.

10.7. PRÁVO NA PŘÍSTUP

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů

10.8. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST DAT

Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

10.9. PRÁVO NA OPRAVU

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.

10.10. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů nebo znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

10.11. PRÁVO NA VÝMAZ

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

10.12. PRÁVO BÝT ZAPOMENUT

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.

10.13. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

10.14. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Uživatel má právo podání stížnosti u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

10.15. ZABEZPEČENÍ OCHRANY DAT

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3.Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Upozorňujeme, že je zakázáno kopírovat nebo jakkoliv stahovat fotografie veškerých produktů nabízených v tomto e-shopu a dále kopírování výše uvedených obchodních podmínek, které jsou určené pouze pro tyto webové stránky www.sanstel.cz!! 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.4.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu při platbě v hotovosti účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku do 48 hodin.